Сервиз

 • Консултации и проектиране
 • Консултации и проектиране
 • Консултации и проектиране
 • Консултации и проектиране

Ние Ви предлагаме пълен пакет от услуги, за да отговарме на всички изисквания на клиентите. Ние сме упълномощени за проектиране, монтаж и сервизна дейност.

Консултации и проектиране

 • Изготвяне на технически проекти, необходими документации за различни проблеми, специфични уведомления за асансьори
 • Консултация и проектиране.
 • Обновяване
 • Обновяване
 • Обновяване
 • Обновяване

Обновяване

 • Комплексни ремонти и подобрения в съответствие с всички по-нови изисквания в областта.

Квалифициран монтаж

 • Осигуряваме монтаж и пускане в експлоатация с квалифицирани и упълномощени служители.
 • Оторизирана помощ
 • Оторизирана помощ
 • Оторизирана помощ
 • Оторизирана помощ

Оторизирана помощ

 • Упълномощен и оперативен сервиз, оборудван с актуална логистика.
 • По-голямата част от предлаганите продукти позволяват дистанционен мониторинг и PC диагностика.
Върнете се в началото